Ipari hírek

Bizmut-trioxid biztonsági óvintézkedések

2023-07-08

A bizmut-trioxiddal (Bi2O3) végzett munka során fontos betartani a biztonsági óvintézkedéseket a károsodás kockázatának minimalizálása érdekében. Íme néhány általános biztonsági irányelv:

  1. 1. Személyi védőfelszerelés (PPE): Mindig viseljen megfelelő védőruházatot, beleértve a védőszemüveget vagy védőszemüveget, pormaszkot vagy légzőkészüléket és kesztyűt (például latex- vagy nitril-kesztyűt), amikor a bizmut-trioxiddal dolgozik. Ez segít megelőzni a por belélegzését, a bőrrel való érintkezést és a véletlen lenyelést.

  2. 2, Szellőztetés: Jól szellőző helyen dolgozzon, vagy használjon helyi elszívó rendszereket a bizmut-trioxid pornak vagy füstnek való kitettség ellenőrzésére és minimalizálására.

  3. 3. Kezelés: Kerülje a bizmut-trioxid porszemcsék képződését vagy belélegzését. Óvatosan kezelje az anyagot, és kerülje a por kiszóródását vagy szétszóródását. Alkalmazzon megfelelő elszigetelési intézkedéseket, például zárt tartályokat, hogy megakadályozza a környezetbe jutást.

  4. 4. Kerülje a bőrrel és a szemmel való érintkezést: Kerülje a bizmut-trioxiddal való közvetlen bőrrel való érintkezést. Érintkezés esetén azonnal mossa le az érintett területet szappannal és vízzel. Ha a bizmut-trioxid szembe kerül, néhány percig alaposan öblítse ki vízzel, és forduljon orvoshoz.

  5. 5. Lenyelés: A bizmut-trioxid lenyelve ártalmas. Kerülje az evést, ivást vagy dohányzást azokon a területeken, ahol bizmut-trioxid van jelen. Véletlen lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, és biztosítsa az egészségügyi személyzetnek a szükséges információkat.

  6. 6、Tárolás: A bizmut-trioxidot biztonságos és jól megjelölt tartályban tárolja, távol az összeférhetetlen anyagoktól. Kövesse a megfelelő tárolási előírásokat, például tartsa hűvös, száraz és jól szellőző helyen.

  7. Ártalmatlanítás: Kövesse a helyi előírásokat és irányelveket a bizmut-trioxid megfelelő ártalmatlanítására vonatkozóan. Ne dobja a szokásos hulladék közé, és ne öntse a csatornába.

A bizmut-trioxid kezelésével, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos átfogó információkért és speciális óvintézkedésekért feltétlenül olvassa el az adott biztonsági adatlapot (SDS), vagy konzultáljon a helyi biztonsági előírásokkal.

A bizmut-trioxidot általában tüzelőanyagként használják a pattogó csillagok összetételében, más vegyi anyagokkal, például szénnel és kénnel együtt. A recsegő csillagok pirotechnikai csillagok, amelyek égéskor recsegő vagy pukkanó hangot adnak ki. Ha meggyullad, reakcióba lép a többi komponenssel, és pattogó vagy recsegő hangot ad ki, ami a kívánt hatást hozza létre.

Amellett, hogy üzemanyagként használják, színezékként is használható pattogó csillagokban, hogy színes szikrákat hozzon létre a recsegő hanggal együtt.

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas. Viseljen megfelelő védőruházatot, amikor dolgozik vele, például pormaszkot és latex kesztyűt.


Changsha Goomoo Chemical Technology Co.Ltd.: Az egyik legprofibb cégként ismertek bennünketbizmut-trioxid, bizmut-oxid, bizmut-szubnitrát, hidroxi-propil-metil-cellulóz, etil-cellulózpor, hidroxi-propil-cellulóz, bizmutpor gyártói és beszállítói Kínában. Üzemünk kiváló minőségű Kínában készült termékeket kínál versenyképes áron.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept